1. Parisuhteen hoitamisesta saa olla ylpeä

Unelmani on tehdä parisuhteen hoitamisesta arkista. Olen toiminut vuosia vapaaehtoisena parisuhdetyön parissa ennen parisuhdeohjaajaksi valmistumista. Olen iloinen ja ylpeä parisuhteen hoitamisesta. Visioni on normalisoida parisuhteen huoltaminen yhtä tavalliseksi asiaksi kuin liikunta, autohuolto, hammaslääkärissä tai kaupassa käyminen. 

2. Viestii lämmintä ja uteliasta suhtautumista kumppaniin ja parisuhteeseen

Parisuhteessa on tärkeää kohdata puoliso lämpimän uteliaasti. Kiinnostus toisen ajatuksia, kokemuksia ja unelmia kohtaan sekä rohkeasti kyseleminen osoittavat arvostusta ja halua pysyä lähellä. 

Kiireisessä arjessa lämmin uteliaisuus voi painua taka-alalle tai vuosien myötä se voi tuntua haastavammalta. Parisuhdeohjauksissa olen tukena yhteyden vahvistamisessa ja lämpimän ja kiinnostuneen ilmapiirin luomisessa. Parisuhde- ja yksilöohjaukset vahvistavat kuulluksi tulemista ja itseymmärrystä. Antoisat harjoitukset laajentavat ja syventävät keskustelua.

3. Vahvistaa parisuhteen turvallisuutta ja hyvinvointia

Tärkeä tarve parisuhteessa on olla turvassa ja hyväksytty. Luottamus ja varmuus siitä, että toinen on sitoutunut minuun ja suhteeseen on parisuhteen kulmakivi. Puolisona kaipaan olla rakkain ja ihanin puolisoni silmissä.

Olemme monesti kasvaneet lapsuutemme ympäristössä, jossa oli suotavaa olla reippain, rohkein tai ahkerin. Voi vaatia harjoitusta uskaltaa osoittaa, että toinen on rakkain ja ihanin sekä vastaanottaa tunne, että olen itse ihanin ja rakkain. Parisuhteessa voi kasvaa ja kehittyä, kun on varmuus siitä, että olen turvassa. Parisuhdeohjaajana teen kaikkeni lämpimien, turvallisten, ymmärrystä, hyvinvointia ja iloa lisäävien kohtaamisten rakentamiseksi. 

4. On hauskaa sekä antoisaa yhdessä tekemistä

Parisuhteen hoitaminen ei ole kokeeseen pänttäämistä, vaan antoisaa yhdessä opettelua. Välillä treffit puolison kanssa voi ravintolan sijaan pitää parisuhdeohjauksessa. Parisuhdeohjaustreffit ovat yhteyden vahvistamista, iloa toinen toisesta ja lähemmäs toista pääsemistä. 

Polku lähemmäs itseä ja kohti toista ei välttämättä ole aina kevyttä kuljettavaa, mutta huumori tekee kaikista matkoista hauskemman ja vähemmän vakavan. Huumori on keino katsoa asioita vähän etäämpää ja kauempaa, arjen yläpuolelta. Mitä olisikaan elämä ilman naurua? Lämmin huumori ja huumorin tukeminen on tärkeä työkaluni niin arjessa kuin työssä.

5. Parisuhteen huoltaminen antaa mallia ja luo turvaa lapsille

Me aikuiset toimimme lapsille mallina ihan kaikessa, halusimme tai emme. Omaa parisuhdetta hoitamalla voi parhaiten tukea lapsen ihmissuhteita. Kun lapsi saa mallin, että vanhemmat ovat läheisiä ja huoltavat parisuhdettaan, hän uskaltaa haluta antoisia ja vastavuoroisia ihmissuhteita elämäänsä ja hakea niihin tarvittaessa tukea.

Vanhempien lämmin ja tasa-arvoinen suhde on ilo ja turva myös lapsille. Jos keskusteleminen tai tunteiden, toiveiden ja tarpeiden sanoittaminen tuntuu haastavalta puolison kanssa, parisuhdeohjauksissa voi harjoitella näitä taitoja lempeässä ilmapiirissä. Kun lapsi näkee vanhempiensa välillä paljon kunnioitusta, arvostusta, rakkautta ja ihailua, se tekee lapsen olon onnelliseksi ja turvalliseksi.

6. Kehittää rakkaussuhteessa ja muissa ihmissuhteissa tärkeitä tunnetaitoja

Vaikeinta, mutta tärkeintä, on kohdata ja hyväksyä puolison tunteet. Niin minä kuin varmasti moni muukin on lähtenyt aikanaan parisuhteeseen varsin heikoilla tunnetaitoeväillä. Lapsuudessani tunnetaidot eivät vielä olleet tärkeitä ja tiedostettuja asioita. Tunne ja tarve ovat kuitenkin nykyään lempisanojani.

Olen saanut tehdä tänä vuonna töitä tunnetaitojen edistämiseksi kouluttamalla lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja vanhempia tunne- ja turvataidoista Turvallinen Oulu -hankkeessa. Parisuhdeohjauksissani tunteista ja tarpeista puhutaan paljon ja käytän ohjauksissa monia harjoituksia niihin liittyen.

Parisuhdeohjauksessa tärkeimpiin tavoitteisiini kuuluu lisätä ymmärrystä jokaisen omista tarpeista ja tunteista sekä vahvistaa tunneyhteyttä puolisoiden välillä. Kun puoliso kohtaa ja hyväksyy tunteeni, tunnen oloni hyväksytyksi ja rakastetuksi omana itsenäni.

7. Auttaa löytämään ratkaisuja suhteessa kitkaa aiheuttaviin asioihin ja uusia toimintatapoja

Tyypillisin ajatus varmasti on, että parisuhdeasiantuntijan luo mennään silloin, kun käsillä on kriisi tai ero. Usein myös ajatellaan, että tämä on ainut syy, miksi parisuhdetyötä tarvitaan. Tätä myyttiä haluan purkaa. Toivoisin, että parisuhdeohjaukseen tultaisiin myös huoltamaan parisuhdetta.

Parisuhdeohjaukseen ovat totta kai lämpimästi tervetulleita pariskunnat, joilla on kriisitilanne parisuhteessa. Minä näen kriiseissä paljon hyvää ja arvostan niitä. Kriisi osoittaa rohkeutta muutokseen ja tuo suhteessa käsittelemättä jääneitä asioita näkyviin. Kriisin selvittäminen lähentää ja vahvistaa suhdetta. Kriisi on aidosti mahdollisuus parempaan, kun se vaan uskalletaan kohdata yhdessä.

Parisuhdeohjauksissa on tarkoitus oppia ymmärtämään itseään ja toista paremmin sekä löytää uusia näkökulmia. Ristiriitojen käsittelemisessä tärkein apu on vahvistaa ymmärrystä, keskusteluyhteyttä sekä tunnesuhdetta puolisoiden välillä.

8. Saa mahdollisuuden tutustua lisää itseensä ja kumppaniinsa

Voimme puolisoina viettää paljonkin aikaa yhdessä arjessa ja silti voi olla, että tunnemme suhteessa yksinäisyyttä. Pelkkä parisuhteessa oleminen ei takaa sitä, että opimme tuntemaan toisemme vuosi vuodelta paremmin. Tarvitsemme tunneyhteyttä, jotta voimme olla syvässä ja tyydyttävässä yhteydessä toistemme kanssa. Voidaksemme hyvin on tärkeää kasvaa itsetuntemuksessa ja -ymmärryksessä sekä saada mahdollisuus toteuttaa itseään.

Parisuhdeohjauksissa tuetaan ymmärrystä, yhteyttä ja kohtaamista. Ajattelen ne erilleen kasvamisen vastakohtina. Ymmärrys ja yhteys tarkoittavat sitä, että tunteet ja ajatukset kulkevat avoimesti puolisoiden välillä. Kohtaamiset tarkoittavat sitä, että puolisoilla on tunne, että toinen tietää, mitä minulle aivan oikeasti kuuluu ja minä tiedän, mitä hänelle kuuluu.

Voimme olla erilaisia ihmisiä, se ei tarkoita erilleen kasvamista. Mutta se, että emme ole aidosti tietoisia toisen elämästä, haaveista ja toiveista tai toisen kasvusta, aiheuttaa erilleen kasvamista. Minun tavoitteeni on tukea yhdessä kasvamista. Siinä kumpikin saa kasvaa toisen tukemana vahvemmin omaksi itsekseen.

9. Vahvistaa työssä jaksamista sekä lisää työhyvinvointia

Se, miten voimme kotona, vaikuttaa siihen, miten voimme töissä ja päinvastoin. Työn ja kodin maailmat pidetään usein aika vahvasti erossa toisistaan. Ihminen on kuitenkin kokonaisuus. Kireä, raskas ja estynyt ilmapiiri kotona tai töissä heijastuu muuhunkin elämään.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä kaikissa ihmissuhteissa. Taito kuunnella, ilmaista tarpeitaan ja tunteitaan rakentavasti sekä selvittää ristiriitatilanteita vaikuttavat yhtä lailla parisuhteen hyvinvointiin ja turvallisuudentunteeseen kuin ilmapiiriin töissä. Kun näissä taidoissa harjaantuu parisuhteessa, vahvistuu rohkeus olla aito, inhimillinen, rohkea ja rakentava myös työyhteisössä. Kun parisuhde vahvistaa itsetuntoa ja tuo hyvinvointia, ei ole tarvetta purkaa kodin negatiivista ilmapiiriä työyhteisöön tai kyräillä työkavereita.

Parisuhteeseensa tyytyväinen jaksaa olla tasapainoisemmin läsnä työssään ja hänellä on enemmän voimavaroja annettavana työyhteisölle ja työlle. Toisaalta, kun identiteetti ei rakennu pelkästään työlle ja parisuhde on tärkeä, riittää uskallusta ja motivaatiota rajata työtä niin, että voimia jää myös parisuhteelle ja perheelle. Tämä tukee kokonaisvaltaista jaksamista arjessa. Parisuhdeohjaukset tukevat laajasti hyvinvointia.

10. Tekee maailmasta paremman paikan

Lapsuus vaikuttaa syvästi meihin, mutta emme voi itse paljon vaikuttaa lapsuuteemme. Parisuhde samoin vaikuttaa meihin vahvasti ja ihanaa on, että nyt olemme aikuisia ja voimme vaikuttaa monin tavoin parisuhteeseemme. Harva on saanut lapsuutta, joka ei olisi haavoittanut ja rikkonut jollain tavalla. Parisuhde voi olla korjaava kokemus, jossa saa yhdessä rakentaa turvallisen ja hyvän suhteen puolison kanssa.

Minä ajattelen, että parisuhde on se yksikkö, josta käsin on hyvä alkaa rakentaa maailmasta parempaa paikkaa. Työ lähtee itsestä. Rohkeus katsoa rehellisesti itseään, kipujaan ja toiveitaan, mennyttä ja tätä hetkeä, avaa mahdollisuuden kasvuun. Halu nähdä puoliso omana itsenään, olla läsnä ja lähellä, avaa mahdollisuuden yhteiseen kasvuun. 

Parisuhdetaidot ovat taitoja, joita voi harjoitella ja opetella. Parisuhteen hyvinvointi säteilee yhteiskuntaan omana ja läheisten parempana kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Haaveeni on tehdä yksilöiden, pariskuntien, perheiden ja sitä kautta yhteiskunnan parhaaksi ennaltaehkäisevää ja korjaavaa parisuhdetyötä.


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *