Tällä viikolla vietetään parisuhdeviikko. Vuoden 2022 parisuhdeviikon teemana on ”Parisuhde ja mielenterveys”. Haluan kääntää teeman suhteen katseen nuoriin. Uskon, että nuorten mielenterveyttä voidaan laajasti ja ennaltaehkäisevästi tukea ihmissuhde- ja seurustelutaitoja vahvistamalla.

Vaikka tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen ja seksuaalikasvatuksen rooli on vahvistunut kouluissa, seurustelu- ja parisuhdetaitojen opettamista olisi tärkeä lisätä. Jos katsotaan raskaita tilastoja, seurustelusuhteen ristiriidat ja etenkin suhteen katkeaminen ovat laukaisijoina jopa puolessa nuorten itsemurhista. Ahdistuksen ja masennuksen taustalta varmasti löytyy myös monia ihmissuhdehaasteisiin liittyviä syitä ja seurauksia. 

Se, että nuori oppii kertomaan tunteistaan ja tarpeistaan ja kuuntelemaan aktiivisesti ja empaattisesti toisia, vaikuttaa nuoren mielen hyvinvointiin. Hyvät ihmissuhteet kantavat tiukassa paikassa ja tukevat mieltä, mutta myös raastavat mieltä silloin kun ne haastavat elämää. Ihmisen syvin tarve on olla riittävä, ihana ja tärkeä läheisten ihmisten silmissä. 

Nuoret tarvitsevat taitoja rakentaa läheisiä ihmissuhteita ja vahvistusta itsetuntemukselle ja itsetunnolleen. Silloin he voivat uskaltaa avata ajatuksiaan ja tunteitaan ystävyys- ja seurustelusuhteissa ja luoda tyydyttäviä ja syviä ihmissuhteita. Nuoret ansaitsevat tukea omien rajojen vahvistamiseen ja toisten rajojen kunnioittamiseen, jotta he osaavat muodostaa ihmissuhteistaan tasa-arvoisia, turvallisuutta tuovia ja kunnioittavia. Erotilanteisiin tarvitaan myös ennaltaehkäiseviä hyvän eron ohjeita.

Aikuiset nuorten tukena ja turvana

Parisuhdetietoja ja -taitoja on tärkeä opettaa, mutta lisäksi ystävyyden ja seurustelun käytännön harjoitteluun tarvitaan kuuntelevia korvia, turvallisia aikuisia ja ohjausta. Nuorten pitää tietää, että kaikista huolista saa ja voi kertoa aikuisille. Parisuhdeasiat eivät ole noloja tai tabuja, vaan ihmissuhdeasiat ovat elämän tärkeimpiä asioita ja ne ovat mutkikkaita meille kaikille.

Me aikuiset voimme näyttää esimerkillämme, että läheisistä ihmissuhteista huolen pitäminen ja niiden haasteisiin tuen hakeminen on tavallista, hyvää elämää. Me voimme myös näyttää mallia parisuhdeaiheista puhumisen normalisoinnissa ja ihmissuhteiden ristiriitatilanteiden käsittelemisessä. Tärkeää on, että osoitamme, että läheiset ihmissuhteet ovat arvokas asia elämässä: niiden eteen täytyy nähdä aina vaivaa, mutta se on ehdottomasti sen arvoista.

Ihmissuhteet ovat välillä kinkkisiä, mutta ne ovat elämän suola. Seurustelu- ja ihmissuhdetaitojen tukeminen on työtä hyvinvoivien nuorten parhaaksi. Annetaan ja otetaan siis aikaa ja voimavaroja tähän tärkeään työhön.


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *