Parisuhteessa kumppanit voivat olla eri mieltä asioista ja suhde voi voida silti aivan hyvin. Mutta jos emme kuule toinen toisiamme, on vaikea voida hyvin parisuhteessa. Hyvä parisuhde perustuu tunteeseen, että minulla, sinulla ja meillä on väliä. Ajatuksillani, sanoillani, tunteillani ja minulla on merkitystä sinulle. Ajatuksillasi, sanoillasi ja tunteillasi on väliä minulle. Meidän suhteemme on tärkeä ja kumpikin haluaa pitää siitä huolta.

Arjessa kuulluksi tulemisen tunne syntyy pienistä hetkistä. Pysähtyykö puoliso kohtaamaan minut ja keskittyykö kuuntelemaan minua päivän mittaan esim. ilman puhelinta kädessään? Kiinnostaako puolisoani, miten päiväni meni? Jaksaako kumppani kuunnella, kun kerron jostain minua kiinnostavasta asiasta tai huolestani? Enkä osoitanko minä toiselle sanoillani, teoillani ja ajankäytölläni, että hän tulee kuulluksi?

Ristiriidoissa riidan rakentavassa käsittelyssä keskiössä on kuulluksi tuleminen. Jos pystymme osoittamaan toinen toiselle, että kuulemme toisen tunteet, kokemukset ja ajatukset pääsemme suhteellisen nopeasti tilanteeseen, jossa voimme alkaa miettiä, mitä ristiriitaa aiheuttavalle asialle voitaisiin tehdä. Silloin riidan käsittely etenee. Jos taas molemmilla tai toisella tulee tunne, että omat tunteet ja kokemukset sivuutetaan, jyrätään tai niitä vähätellään, se aiheuttaa kipeän ja katkerankin tunteen: en tullut kuulluksi. Silloin asian käsittely pysähtyy ja yhteys suhteessa joutuu katkolle.

Mikä tukee kuulluksi tulemisen kokemusta?

Kuulluksi tuleminen vaatii aikaa ja pysähtymistä. Kiireessä on vaikeaa kokea tulleensa kuulluksi. Kuulluksi tuleminen vaatii myös kykyä kääntyä itsestä toisen puoleen ja työntää omat ennakko-oletukset taka-alalle. Kun puhutaan esimerkiksi toiveista ja haaveista, kuullakseen toista, on pystyttävä unohtamaan omat odotukset ja ajatusmallit. Jos ajattelemme, että todellisia toiveita ovat vain sellaiset toiveet, jotka ovat itsestämme tärkeitä, emme pysty kuulemaan toisen toiveita tai ajatuksia, jotka ovat erilaisia kuin meillä itsellämme.

Kuulluksi tulemiseen tarvitaan turvallista ilmapiiriä sekä molempien rohkeutta. Turvallinen ilmapiiri tarkoittaa sitä, että jos haluan kertoa jostain vaikeasta asiasta, minun ei tarvitse pelätä toisen voimakasta reaktiota tai hylkäämistä, vaan voin luottaa toiseen vaikeankin asian äärellä. Rohkeuteen liittyy myös rohkeus kohdata itsensä. Toinen ei voi kuulla minua, jos en itse uskalla kertoa ajatuksistani ja tunteistani. En myöskään voi kuulla kunnolla toista, jos en uskalla olla rehellinen itselleni. Jos esimerkiksi käytökseni on loukannut toista ja en pysty tai halua myöntää, että käytökseni on voinut loukata, toisen kokemus ei voi tulla kuulluksi.

Kuulluksi tulemisessa suurena apuna on kaksi yksinkertaista tekniikkaa. Toinen niistä on “Tämä on minulle tärkeää” -tekniikka. Arjen eri tilanteissa vuorovaikutus voi olla välillä kiireistä. Silloin, kun haluamme sanoa jotain, jonka toivomme tulevan varmasti kuulluksi, on hyvä sanoittaa, että tämä on minulle tärkeää. Silloin toinen voi pysähtyä rauhassa asian äärelle.

Toinen tekniikka on puolison kertomien tunteiden ja kokemusten toistaminen lisäämättä niihin omia tunteita, arvottamista tai näkökulmia. Jos toinen kertoo olevansa pahoillaan toiminnastasi ja jos pystyt toistamaan “kuulen, että sinulla tuli käytöksestäni paha mieli”, se antaa vahvan kuulluksi tulemisen viestin. Se kertoo, että tunteella ja kokemuksella on väliä ja näen ja kuulen sen. Tämä tekniikka toimii myös arkisemmissa asioissa: muistanhan oikein, että tänään on minun vuoroni hakea lapsi päiväkodista ja laittaa ruoka.

Kuulluksi tuleminen ei pelkästään lisää onnellisuutta ja hyvinvointia, vaan on perustavanlaatuinen tarve ihmissuhteessa. Siksi vastavuoroinen kuulluksi tulemisen tunne on suhteen kohtalon kysymys. Kuulluksi tulemista voi onneksi tietoisesti vahvistaa arjessa omilla ja yhteisillä valinnoilla sekä ottamalla vastuun omasta kasvustaan.


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *