Neuropsykiatriset haasteet ovat vahva mielenkiinnonkohteeni sekä parisuhdeohjaajana, opettajana että vanhempana. Sain eilen loppuun ADHD ja parisuhde -kirjan (2023), jonka on kirjoittanut Sari-Marika Durchman. Muistiinpanoja kirjasta kertyi noin 15 sivua, joten kirjan lukemisessa kesti hyvä tovi, mutta lukeminen oli todella antoisaa. Kirjan parasta antia oli sen käytännönläheinen ja kokemuksiin perustuva näkökulma, jonka takia muistiinpanoja varmasti kertyikin niin paljon.

ADHD ja parisuhde -kirjan yksi ydinnäkökulmista on, että tiedostamaton ADHD on suuri haaste parisuhteen kannalta ja vaikuttaa vahingollisesti parisuhteeseen. On mahdotonta hallita tiedostamatonta ja sen vaikutuksia parisuhteeseen. Suhteen kannalta siis oireiden tiedostaminen ja tunnistaminen on keskeisessä roolissa. Kirja rohkaiseekin perehtymään mahdollisimman hyvin ADHD:seen sekä tiedon että myös vertaistuen tasolla ja hakeutumaan tarvittaessa kuntoutukseen ja tuen piiriin. 

Mitä kaikkea hyvää ADHD tuo parisuhteeseen?

ADHD:seen liittyy monia vahvuuksia. Energisyys, kyseenalaistamisen kyky, riskinottokyky ja kyky säilyttää toimintakyky kriisitilanteissa ovat erimerkkejä näistä. Luovuus, kokeilunhalu, melikuvituksellisuus ja kekseliäisyys liittyvät myös usein ADHD:seen. Luovuustutkimukset kertovatkin, että keskittymisen haasteet liittyvät usein luovuuteen, koska luovassa prosessissa täytyy pystyä avoimesti ja ilman suodattimia ottamana vastaan paljon informaatiota. Herkkyys, myötätunto, rohkeus ja nopea oivalluskyky ovat myös tyypillisiä ADHD-ominaisuuksia. 

Durchman kuvaa, että ADHD-kumppanin neurotyypilliset puolisot ovat kokeneet, että elämä ADHD-kumppanin kanssa tuo mukanaan hauskuutta, yllätyksiä, seikkailua ja suuria tunteita. Vahvuuksina on myös koettu, että kumppani on innostava ja taitava ottamaan ohjat käsiinsä. Välittömyys ja hetkessä eläminen tuovat myös hyvää arkeen sekä ADHD-kumppanin halu oppia uutta. 

Millaisia haasteita ADHD tuo parisuhteeseen?

ADHD:n tuomat haasteet parisuhteeseen liittyvät usein toiminnanohjaukseen ja tunteiden säätelyyn. Esimerkinä ADHD ja parisuhde -kirja kuvaa tyypillistä riitaa, jossa kumppani pyytää ADHD-kumppaniaan hoitamaan jonkin asian. Jos asia jää hoitamatta, neurotyypillinen kumppani pettyy ja ilmaisee sen. ADHD-kumppani kokee tämän kritiikkinä ja puolustautuu ja lopulta neurotyypillinen kumppani hoitaa asian itse. Hän kuitenkin kokee tilanteesta epäreiluutta ja tunnetta, että jää yksin vastuuseen ja aikuiseksi suhteeseen. 

Tunteiden hallinnan ongelmat taas ilmenevät ADHD-kumppanilla usein hallitsemattomina tunteenpurkauksina, impulsiivisuutena tai jumiutumisena tiettyyn tunnetilaan. ADHD:seen saattaa liittyä myös konfliktihakuisuutta. Kirjan mukaan eniten haasteita parisuhteelle aiheuttaa selittämätön ärtyisyys, hallitsemattomat vihanpurkaukset, huono kritiikin sietokyky sekä haasteet ottaa vastaan hellyydenosoituksia. Ylireagoiminen ja ylilyönnit tunnetason asioissa voivat vahingoittaa parisuhdetta ja tuntua kumppanistta pelottavilta.

Kirjassa on kuvattu, millaisia tuntemuksia hoitamaton ADHD voi aiheuttaa neurotyypillisessä kumppanissa. Niitä ovat mm. uupumuksen ja turhautumisen tunne ja tunne, että kumppani on piittaamaton, eikä hoida asioita sovitusti. Niitä ovat myös tunne, että joutuu olemaan koko ajan varpaisillaan ja varomaan kumppanin tunteenpurkauksia sekä tunne, että asiat jää liikaa omalle vastuulle.

Mikä tukee ja vahvistaa parisuhdetta, jossa on mukana ADHD?

Kun ADHD-oireinen ja hänen kumppaninsa tiedostavat ADHD:een, he saavat mahdollisuuden vaikuttaa sen haasteisiin ja löytää ADHD:seen liittyvät vahvuudet. ADHD ja parisuhde -kirja kuvaa, että ADHD:een hallinta on yhteistä tiimityötä, jossa kumpikin kumppaneista yleensä tarvitsee tukea. ADHD:een hallinta vaatii molemmilta kumppaneilta muutosta ja uusien toimintatapojan opettelua. Kirja kuvaa monipuolisesti ADHD-ystävällisiä toimintatapoja.

Duchman painottaa onnistunutta elämän ja arjen hallintaa, jossa luodaan rutiineja, ennakoidaan ja suunnitellaan asioita, jotta esim. aloittamisen vaikeus ja ajanhallinta eivät aiheuttaisi niin kitkaa arkeen. Kirjan yksi ihana ja usein toistuva lause onkin: “Kaikkeen löytyy aina ratkaisu”. Ratkaisun löytyminen voi vaatia paljon keskustelua, kokeilemista, harjoittelua ja tuen hakemistakin, mutta asiat voi aina saada järjestymään.

Kirja antaa konkreettisia vinkkejä parempaan kuuntelemiseen, keskusteluun ja ymmärrykseen puolisoiden välillä, mutta muistuttaa myös, että välillä on viisautta ajatella, että “se on ADHD, joka nyt puhuu”. Kun kumpikin on tietoinen ADHD:sta, se auttaa vähentämään virhetulkintoja kumppaneiden välillä. ADHD ei kuitekaan ole syy huonoon käytökseen, eikä taakse ei voi piiloutua tai oikeuttaa sillä haastavaa käytöstä. Molempien on tärkeä tehdä parhaansa, että ADHD-oireisiin liittyvät haitat saataisiin parisuhteessa minimoitua.

Positiivinen palaute on bensaa ADHD-aivoille, joten kirja rohkaisee haasteista huolimatta vahvistamaan hyvää. Kirjassa on myös ihanasti kuvattu, että hyvä parisuhde lieventää ADHD:een liittyviä oireita. Näin parisuhdeohjaajana ja ennaltaehkäisevän parisuhdetyön eteenpäin viejänä minusta oli ihana lukea siitä, että hyvä parisuhde luo hyvinvointia ADHD-oireisen elämään. Suosittelen lämpimästi kirjan lukemista kaikille, joita ADHD ja parisuhde -teema kiinnostaa tai koskettaa.


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *